top of page
Numer telefonu

pRogram

Numer telefonu
Numer telefonu

pRogram

"Cuda na kiju" to niezwyczajnie przedszkole. To miejsce, gdzie najważniejsza jest relacja. 

To miejsce, w którym potrzeby dziecka są najważniejsze. Gdzie stawiamy na samodzielność, inspirujemy, jesteśmy cierpliwi i pełni entuzjazmu i zachwytu nad światem.​

Program "Cuda na Kiju. Leśne przedszkole po francusku"  zakłada równomierny i wszechstronny rozwój dziecka w poczuciu bezpieczeństwa i bliskości. Realizujemy  go w oparciu o różnorodne metody i nurty edukacyjne.  Sięgamy po rozwiązania, które według nas najlepiej wspierają zrównoważony i holistyczny rozwój dzieci. Nasz program edukacyjny w pełni pokrywa założenia podstawy programowej MEN. Działanie i zasady funkcjonowania placówki reguluje Regulamin projektu edukacyjnego "Cuda na Kiju. Leśne przedszkole po francusku". 

Program skonstruowany jest tak by rozwijał i wspierał cechy i umiejętności ważne z puntu widzenia przyszłości takie jak: ciekawość, kreatywność, krytyczne spojrzenie, komunikacja, współpraca, empatia, inteligencja emocjonalna, spokój, umiejętność rozwiązywania problemów, elastyczność poznawcza. 

Ważna jest dla nas przede wszystkim: zabawa zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi każdego dziecka, wzmacnianie wiary w swoje siły przez podejmowanie wyzwań i ćwiczenie samodzielności, umiejętność współpracy w grupie, zanurzenie w przyrodzie, bezpośrednie doświadczanie, obserwowanie, rozwijanie wszystkich zmysłów, wspieranie zainteresowań i pobudzanie pasji.

 

Wychowawcy bacznie obserwują dzieci, by odkrywać ich bieżące potrzeby. Towarzyszą dzieciom w zabawie, w codziennych aktywnościach, są wsparciem w wyzwaniach oraz mediatorami w sytuacjach konfliktowych.  Skupiają się na naturalnej ciekawości dziecka – jego zainteresowaniach, motywacjach, skłonnościach do odkrywania i twórczego działania. 

Do wsparcia zapraszamy ekspertów z różnych dziedzin, by podczas spotkań i zajęć dodatkowych dzielili się z dziećmi swoją pasją.

"Dziecko jest istotą rozumną, zna dobrze potrzeby, trudności i przeszkody swego życia. Nie despotyczny nakaz, narzucone rygory i nieufna kontrola, ale taktowne porozumienie, wiara w doświadczenie, współpraca i współżycie." Janusz Korczak

"Jesteśmy u progu Czwartej Rewolucji Przemysłowej. Codzienność człowieka nigdy nie zmieniała się w takim tempie. Rozwój 

w dziedzinie genetyki, sztucznej inteligencji, robotyki, nanotechnologii, druku 3D i biotechnologii, jest dynamiczny i wzmacnia się nawzajem. Zmiany, w obliczu których stoimy będą najbardziej wszechstronne, jakie kiedykolwiek widzieliśmy." The Future of Jobs Report, World Economic Forum
 

Naszą rolą jest dać dzieciom pewność siebie i umiejętności, które pozwolą im w zgodzie ze sobą dostosować się do nadchodzących zmian. 

IMG_0554
IMG_0556
IMG_0500
IMG_4613
IMG_6137
IMG_8399
IMG_2011
IMG_4233
IMG_0551
IMG_9138
IMG_9758
IMG_3153
IMG_1710
IMG_8400
IMG_1281
IMG_2009
IMG_2275
IMG_1455
IMG_0549
IMG_3190
IMG_1144
IMG_9756
IMG_2010
IMG_2006
Kotwica 1
bottom of page