top of page

Żyw

ioŁ

Numer telefonu
Numer telefonu
Numer telefonu

uCHwyciĆ żYWIoŁ

"Zachwyt jest początkiem wiedzy i mądrości." Arystoteles

Dla każdego jego żywiołem może być coś innego. Co innego go pasjonuje, co innego wyzwala pokłady kreatywności. Niektóre aktywności potęgują skupienie uwagi, inne wyzwalają niespotykaną radość i energię.
Naszym celem jest obserwacja dzieci w ich naturalnej aktywności, w zabawie. Odkrywanie, co sprawia, że czują się szczęśliwe, co napędza ich do działania, co ich denerwuje, a czemu mogą poświęcić się bez reszty. 

To również podążanie za dzieckiem, za tym co akutrat go interesuje, podsuwanie stymulujących materiałów, towarzyszenie w zachwycie.

Naszą rolą jest także inspirowanie własną postawą. Postawą ciekawego świata dorosłego.

Nasza perspektywa wynika ze zrozumienia, w jaki sposób uczą się dzieci, w jaki sposób uczą się ludzie. 

Naszym celem jest umożliwienie dzieciom zrozumienia świata wokół nich oraz rozwijanie naturalnych talentów tak, by w przyszłości stali się spełnionymi, aktywnymi i wrażliwymi ludźmi.

Do odwiedzin w naszym przedszkolu zapraszamy pasjonatów i ekspertów z różnych dziedzin: ornitologów, leśników, fizyków, muzyków, fotografów, plastyków. Chcemy by ich wiedza i zachwyt nad światem inspirowała dzieci.   

IMG_7525
IMG_7946
IMG_4612
IMG_4613
IMG_5554
IMG_4720
IMG_4723
IMG_4725
IMG_1730
IMG_0412
IMG_5515
IMG_9385
IMG_4223
IMG_4258
IMG_4221
IMG_4729
IMG_8826
IMG_0128
IMG_5880
IMG_5930
IMG_9231
IMG_2280
IMG_0127
IMG_9034

WARTOŚCI

pozNAj naS i naSZe WARtOści

Kotwica 1
bottom of page