war

toŚci

wArszTATY kurSY wyDaRZeniA

14

March

I'm a title. Click here to add your own text and edit me.

26

March

I'm a title. Click here to add your own text and edit me.

09

April

I'm a title. Click here to add your own text and edit me.

15

April

I'm a title. Click here to add your own text and edit me.

 
 

warTości

S

 Szacunek

Dziecko to największa wartość. Ma godność przysługującą każdej osobie, a w tej godności jest równe dorosłemu. „Nie ma dzieci, są ludzie”  Janusz Korczak

 

O

Obecność

Obecność to dla nas towarzyszenie dziecku, budowanie z nim więzi, odpowiadanie na pojawiające się emocje, pytania, inspirowanie, wspólne działania, doświadczanie i eksperymentowanie. Codzienność.

P

Przyroda

Przyroda to niewyczerpane się źródło  inspiracji, obserwacji, zachwytu, miejsce zabawy i naturalnego doświadczania zjawisk. "Jak dla rozwoju fizycznego niezbędne jest umożliwienie dziecku kontaktu z życiodajnymi siłami natury, tak też dla jego rozwoju psychicznego potrzebny jest kontakt duszy ze wszelkim stworzeniem. W ten sposób może ono gromadzić skarb bezpośrednio poprzez badanie sił natury." Maria Montessori 

 

E

Emocje

Emocje pełnią niesłychanie ważną rolę w życiu ludzi. "Są użytecznym źródłem informacji, pozwalających na zrozumienie otoczenia społecznego i poruszania się w nim. Wysoka inteligencja emocjonalna pozwala dobrze przewidzieć postępowania innych i ocenić własne możliwości, co jest niezbędne przy karierze społecznej, zwłaszcza w świecie biznesu." Prof. Jerzy Vetulani sugeruje trening inteligencji emocjonalnej  już w wieku przedszkolnym.

W

wyObraŹnia

Wyobraźnia to zdolność do oglądania świata z różnych perspektyw. Jest warunkiem budowania wiedzy. Wiedza z kolei jest zawsze rezultatem pewnego sposobu patrzenia na świat. Jak mówił Albert Einstein "Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, bo wiedza jest ograniczona."
Wyobraźnię można zbudować. Im bogatszą mamy wyobraźnię, tym nasz świat jest bogatszy i na tyle ciekawy, na ile w interesujący sposób jesteśmy w stanie na niego patrzeć.

 

Z

zACHwyt

Zachwyt jest początkiem wiedzy i mądrości. Artystoteles

Bez wzbudzania zachwytu i ciekawości otaczającym światem edukacja będzie jedynie zbiorem informacji, nie przekroczy progu wiedzy i nie stanie się furtką do mądrości.

 

D

doświadczenie

Jak mówił Platon niczego nie możemy zmienić, żadnego prawa rządzącego wszechświatem. Nauka nie jest wymyślaniem praw. Jest ich odkrywaniem. Dziecko uczy się poprzez doświadczanie, doświadczanie codzienności, zabawę, ruch. „Uczy się wszystkiego bez świadomości, że jest to nauka. Stopniowo przechodzi od nieświadomości ku świadomości, krocząc ku coraz większej radości i miłości.” Maria Montessori 

J

Język

„Inny język to inna wizja życia”. – Federico Fellini
"Dwujęzyczność to przeogromny kapitał nie tylko językowy ale intelektualno kulturowy." Prof. Jan Miodek
Według nas umożliwienie dziecku poznania innego języka i wyrażania w nim siebie to jeden z najlepszych prezentów, jaki możemy mu dać. 

S

SAModzielność

„Pomóż mi zrobić to samemu” . Filozofia pedagogiki Marii Montessorii opiera się pochwale samodzielności na każdym etapie rozwoju. Samodzielność to możliwość podejmowania decyzji, dokonywania wyborów oraz brania za nie odpowiedzialności i ponoszenie ich konsekwencji.

Z

zMysŁy

Dzieci będąc w lesie dotykają, wąchają, widzą, słyszyszą, doznają. Dostają kilkadziesiąt naturalnych bodźców, a każdy z nich wpływa na rozwój mózgu. 
Zależy nam by czas spędzony przez dzieci w przedszkolu w jak największym stopniu naturalnie stymulował  wszystkie zmysły.

 

R

RęKa

"Gdyby ludzie komunikowali swe myśli jedynie poprzez mowę, gdyby ich mądrość wyrażała się tylko przez słowa, żadne ślady przeszłości nie pozostałyby do dziś. To dzięki rękom, uzupełnieniu umysłu, cywilizacja może się rozwijać. Ręka jest tym największym darem, który dziedziczymy." Maria Montessori
Inteligencja zależy od ręki. Rozwój mózgu był i jest uzależniony od tego, jak intensywnie pracujemy dłońmi. 

 

S

Jak donosi czasopismo "Neuroimage" dzieci sprawne fizycznie posiadają więcej komórek nerwowych w tych obszarach mózgu, które odpowiedzialne są za przetwarzanie i przyswajanie informacji. Naukowcy w Uniwersytetu w Granadzie wykazali związek wyższego poziomu sprawności fizycznej u dzieci ze zwiększoną ilością komórek nerwowych w obszarach mózgu regulujących złożone mechanizmy planowania i organizawania działań, oraz funkcje związane z uczeniem się, kotrolą ruchu, przetwarzania inforamcji wzrokowych, językowych i umiejętności czytania.

sPRAWność

M

Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” . Filozofia pedagokiki Marii Montessori opiera się pochwale samodzielności (na każdym etapie rozwoju). Samodzielność staje się głównym celem, do którego dążymy wspierając dziecko na drodze jego dorastania. Oznacza ona możliwość podejmowania decyzji, dokonywania wyborów, brania za te decyzje i wybory odpowiedzialności i ponoszenie ich konsekwencji. 

Z

Zabawa

"Zabawa w całej swojej bogatej różnorodności jest jednym z najwyższych osiągnięć gatunku ludzkiego, obok języka, kultury i technologii. Bez zabawy, żadne z tych osiągnięć nie byłoby możliwe." Dr David Whitebread, University of Cambridge 

L

Las

Wiedza, że drzewa mają moc, od stuleci stanowi fundament filozofii i medycyny japońskiej.

Badania ekspertów w dziedzinie medycyny leśnej, dowiodły, że obcowanie z drzewami może obniżać ciśnienie krwi, zmniejszać stres, zwiększać energię życiową i pobudzać układ odpornościowy. Las to także najbliższe nam dzikie otoczenie, które  pozwala wyzwolić potencjał swobodnej zabawy w przestrzeni przyrody. 

W

Wolność

"Dziecku potrzebny jest ruch, powietrze, światło - zgoda, ale i coś jeszcze. Spojrzenie w przestrzeń, poczucie wolności - otwarte okno." Janusz Korczak

E

EKOlogia

Wierzymy, że każde nawet najmniejsze działanie może być początkiem wielkiej zmiany.  
Nasza troska o naturę wyraża się w codziennym szacunku dla dzikiej przyrody, dbałości o nasz ogród i najbliższe otoczenie. Chcemy pokazać, że mamy wpływ na to w jakim otoczeniu żyjemy.

IMG_0052
IMG_9138
IMG_0296
IMG_4729
IMG_6136
IMG_9760
IMG_4612
IMG_9829
IMG_9837
IMG_9393
IMG_8400
IMG_4414
IMG_4745
IMG_4223
IMG_9230
IMG_1463