top of page

zaB

awa

Numer telefonu
Numer telefonu
Numer telefonu

ZaBAWa

"Zabawa w całej swojej bogatej różnorodności jest jednym z najwyższych osiągnięć gatunku ludzkiego, obok języka, kultury i technologii. Bez zabawy, żadne z tych osiągnięć nie byłoby możliwe." Dr David Whitebread, University of Cambridge 

Zabawa dzieci ma fundamentalne znaczenie dla ich dobrego samopoczucia i holistycznego rozwoju (poznawczego, społecznego, emocjonalnego, fizycznego itd.). To możliwość podejmowania ryzyka, popełniania błędów, codziennych przygód i sprawdzania siebie i swoich granic.

Badania pokazują, że wolna zabawa ma kluczowe znaczenie dla rozwoju dziecka, wyposażając go w umiejętności niezbędne do radzenia sobie w przyszłości, takie jak inteligencja emocjonalna, kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów. Zabawa jest ważną częścią dorastania a naturalne przestrzenie oferują otwartość, różnorodność, możliwość zmiany, eksploracji, kreatywności i dzikości. 

"Dopóki nasz nieustannie zmieniający się świat będzie stawiał nowe wyzwania, zdolność dzieci do rozwijania umiejętności istotnych dla ich przyszłości, a także dla przyszłości społeczeństwa jako całości, będzie kluczowa. Jeśli 56% dzieci nadal spędza mniej czasu na świeżym powietrzu niż więźniowie w placówkach o zaostrzonym rygorze w USA, wówczas trudniejsze będzie poszukiwanie przyszłych liderów, twórców i odkrywców." Real Play Coalition, World Economic Forum

Szybko zmieniający się świat, w tym rozwój technologii, rozwój robotyki i sztucznej inteligencji, oznacza, że ​​dzieci rozpoczynające obecnie edukację będą pracować na stanowiskach, które jeszcze nie istnieją. 

Według Mc Kinsey Global Institute już do 2030 roku roboty mogą zastąpić ponad 800 milionów miejsc pracy.

Jack Ma, chiński biznesmen oraz filantrop postuluje, że nie można uczyć dzieci tego, aby konkurowały z maszynami. Według niego unikatowymi i odróżniającymi ludzi od maszyn są umiejętności takie jak kreatywność, przekonania, niezależne myślenie, współpraca, troska o innych. Wszystkie te cechy, których nabywa podczas nieskrepowanej zabawy. Zabawy w naturalnej przestrzeni.

Im więcej dzieci bawią się dzisiaj, tym lepiej będą przygotowywane do życia w przyszłości. 

Lodowe muffiny
Rybka
Rekin wąsaty
Kostki lodu
Lodowa pajęczyna
Fizyka i wolna zabawa
Esperymenty
IMG_5342_edited
Kreda
Mała architektura
Lody w zimie
Jesienny liść
Anioł na śniegu
Przygody kulinarne
Sztuka lodowa
Czytanie
Dokarmiamy ptaki
Mieszanie kolorów
Prace ręczne
IMG_7302

WARTOŚCI

pozNAj naS i naSZe WARtOści

Kotwica 1
bottom of page