top of page
Kotwica 1

badANIA

"Badania pokazują, że podczas zabawy w naturalnej przestrzeni dzieci dużo częściej wymyślają własne zabawy niż w ustrukturalizoanym  otoczeniu - co jest kluczowe, jeśli chcemy, by zarówno za młodu, jak i w dorosłym życiu cechowały się pomysłowością i potrafiły samodzielnie pracować. Można wspierać kreatywność i uczenie się przez całe życie poprzez spędzanie dłuższego czasu na łonie natury.
"Witamina N", Richard Louv, wyd. Mamania 2016
Autor powołuje się na badania "Outdoor Kindergartens Are Better at Stimulating Children's Creativity Than Indoor Schools", Copenhagen Post, 10 października 2006​

Ludzki mózg skonstruowany jest tak, iż bezpośredni kontrakt z zielenią wyraźnie go uspokaja, wywołuje emocje takie jak przyjemność i  pomaga w koncentracji.  Jenny Roe z Stockholm Environment Institute www.sei.academia.edu/JennyRoe – placówki naukowej cieszącej się olbrzymim prestiżem, założonej ćwierć wieku temu przez rząd szwedzki, a obecnie prowadzącej badania na całym świecie, przeprowadziła badania, których celem było zweryfikowanie hipotezy zwanej Attention Restoration Theory, według której nawet krótkotrwały kontakt z naturą przywraca człowiekowi zaburzoną lub utraconą koncentrację.  >> 

Amerykańskie badaczki Frances Kuo i Andrea Faber Taylor, twórczynie Laboratorium Krajobrazu i Zdrowia Człowieka na Uniwersytecie Stanowym Illinois wykazały, iż regularny kontakt z przyrodą łagodzi u dzieci symptomy ADHD: trudności z wysłuchaniem poleceń, trudności z dokończeniem zdania oraz łatwe uleganie bodźcom rozpraszającym uwagę. ​
 

Mathew White, specjalista medycyny środowiskowej z uniwersytetu w Exeter w Wielkiej Brytanii kierował badaniami, które objęły 40 tys. mieszkańców Wielkiej Brytanii, Holandii i krajów skandynawskich. Odkryto praawidłowość, według której ludzie z zielonych dzielnic cieszyli się lepszym stanem ducha i kondycją fizyczną w porównaniu z mieszkańcami dzielnic, w których dominują beton i asfalt. Konkuzja artykułu podsumowującego trzyletni projekt badawczy sfinansowany w dwóch trzecich przez brytyjskie ministerstwo zdrowia brzmi: „Regularny, najlepiej codzienny kontakt z naturą ma fundamentalny wpływ na samopoczucie człowieka.

 Japońscy lekarze, już w latach 80-tych wysyłali pacjentów do lasów, by ci szybciej zdrowieli i wzmacniali osłabiony chorobą organizm. Japońska „shinrin-youku”- leśna kąpiel - to rodzaj naturalnej aromaterapii. Wdychając lotne substancje emitowane przez drzewa i rośliny w lesie uodparniamy organizm na choroby. Fitoncydy emitowane przez rośliny działają bakteriobójczo, grzybobójczo i odkażająco. Japońskie badania wykazały też, że shinrin-yoku obniża ciśnienie krwi, reguluje puls, zmniejsza poziom kortyzolu (hormon stresu), dodaje sił witalnych, łagodzi stany depresyjne. Lekarze z Nippon Medical School w Tokio udowodnili, że przebywanie w lesie wyraźnie zwiększa produkcje komórek NK (natural killer). Są to komórki występujące naturalnie w naszym systemie odpornościowym. www.weforum.org

 

W ślad za nimi poszli amerykańscy pediatrzy, którzy w ramach walki z nadwagą, cukrzycą i innymi chorobami cywilizacyjnymi zaczynają przepisywać pacjentom obowiązkowe spacery po lesie. 

Badania wykazały też, że przebywanie w lesie obniża ciśnienie krwi, reguluje puls, dodaje sił witalnych, łagodzi stany depresyjne.

Inni badacze nazywają las „środowiskiem wzmacniającym”, w którym mimowolne kontemplowanie przyrody, obserwowanie roślin , zwierząt pomaga późniejszej koncentracji, przyswajaniu treści i skutkuje większą efektywnością nauki. 

 

Norweskie badania porównujące różne zabawy dzieci w plenerze i w salach przedszkolnych pokazują znaczną różnicę w koordynacji ruchowej, równowadze i zwinności. Dzieci aktywne fizycznie w naturalnym krajobrazie leśnym wykazują zdecydowanie lepsze zdolności motoryczne i sprawność niż te których aktywność ogranicza się do zamkniętych przestrzeni.

A sprawne fizycznie dzieci mają więcej komórek nerwowych w rejonach mózgu odpowiedzialnych za procesy związane z przetwarzaniem i przyswajaniem informacji, dlatego mogą osiągać lepsze wyniki w nauce. Naukowcy z Uniwersytety w Granadzie (Hiszpania) wykazali, że sprawnośc fizyczna, wydolność tlenowa i zdolności motoryczne korelują u dzieci z większą objetością skupisk komórek nerwowych w tych obszarach mózgu, który odpowiedzialny jest  za procesy związene z uczeniem się, kontrolą ruchu, przetwarzaniem informacji wzrokowych, językowych i umiętności czytania.

 

Z badań Australijczyków z National University w Canberze wynika natomiast, że codzienna conajmniej 3 godzinna ekspozycja na światło naturalne skutecznie zapobiega krótkowzroczności wśród dzieci.   

    

Regularne przebywanie na świeżym powietrzy pozwala przyswajać odpowiednią dawkę witaminy D3, kluczową dla procesów odpornościowych. 

 

Wiele naukowych artykułów, podsumowujących wieloletnie badania nad wpływem środowiska na organizm ludzki kończy się konkluzją iż regularny, najlepiej codzienny kontakt z naturą ma fundamentalny wpływ na samopoczucie i zdrowie.

WARTOŚCI

pozNAj naS i naSZe WARtOści

bottom of page