CUDA

NA

KIJU.

Numer telefonu
Numer telefonu
Numer telefonu

P

PrzyroDA

Kochajmy przyrodę, bo dzięki niej coraz lepiej rozumiemy sztukę.

Vincent van Gogh

A

zABawa

S

SZAcunek

J

JęZyki

pRZedSZKole leŚne po frANcusku

Zabawa jest najwyższą
formą nauki. – 
Albert Einstein

Nie ma dzieci, są ludzie – Janusz Korczak. 

Inny język to inna wizja życia. – Federico Fellini 

zACHwyT​

A

Zachwyt jest początkiem wiedzy i mądrości.
Arystoteles

 
IMG_3398
IMG_0444
IMG_0345
IMG_0072
IMG_5114
IMG_3318
IMG_0128
IMG_9406
IMG_1461
IMG_9323
IMG_7316

WARTOŚCI

pozNAj naS i naSZe WARtOści

PROGRAM